نحوه توزیع جوایز مسابقات جایزه بزرگ اسفند 97

مسابقات جایزه بزرگ به مناسبت چهلمین سالگرد شکوهمند انقلاب اسلامی از تاریخ 9 اسفند ماه 1397 به مدت دو روز همراه با جوایز نقدی و غیر نقدی مجموعا به مبلغ 80.000.000 ریال در 8 گروه سنی بانوان و آقایان برگزار و به شرکت کنندگان اهدا میگردد.

این مسابقات در گروه های سنی مختلف به شرح ذیل برگزار میگردد. 

ساعت شروع مسابقات :   9 اسفند ماه 00: 18 الی 23:00 

                                    10 اسفندماه  17:00 الی 23:30 

محل برگزاری :                 باشگاه دیباجی

مسابقات در دو بخش بانوان و آقایان برگزار میگردد.

شرکت برای کلیه ورزشکاران سراسر ایران با رعایت ضوابط مسابقات بلامانع میباشد .


رده های سنی :


9 تا 13   ( جایزه غیر نقدی + Point )  بانوان – آقایان    

 نفر اول 2.500.000 ریال جوایز غیر نقدی از برند سالمینگ و اسکواش تورز / نفر دوم 1.500.000 ریال جوایز غیر نقدی از برند سالمینگ و اسکواش تورز / نفر سوم 1.000.000 ریال جوایز غیر نقدی از برند سالمینگ و اسکواش تورز

 13 تا 15   ( جایزه غیر نقدی + Point )  بانوان – آقایان


نفر اول 2.500.000 ریال جوایز غیر نقدی از برند سالمینگ و اسکواش تورز / نفر دوم 1.500.000 ریال جوایز غیر نقدی از برند سالمینگ و اسکواش تورز / نفر سوم 1.000.000 ریال جوایز غیر نقدی از برند سالمینگ و اسکواش تورز

15 تا 19   ( جایزه نقدی + Point )  بانوان – آقایان 


نفر اول 5.000.000 ریال جوایز نقدی و اسکواش تورز / نفر دوم 3.000.000 ریال جوایز نقدی  و اسکواش تورز / نفر سوم 2.000.000 ریال جوایز نقدی و اسکواش تورز

19 تا 35 ( جایزه نقدی + Point )  بانوان – آقایان


نفر اول 5.000.000 ریال جوایز نقدی و اسکواش تورز / نفر دوم 3.000.000 ریال جوایز نقدی  و اسکواش تورز / نفر سوم 2.000.000 ریال جوایز نقدی و اسکواش تورز

بالاتر از 35  ( جایزه نقدی + Point )  بانوان – آقایان

 

نفر اول 5.000.000 ریال جوایز نقدی و اسکواش تورز / نفر دوم 3.000.000 ریال جوایز نقدی  و اسکواش تورز / نفر سوم 2.000.000 ریال جوایز نقدی و اسکواش تورز

 توضیحات :

• جوایز به نفرات اول تا سوم مسابقات ارائه میگردد.

• مسابقات حداقل سه حذفی میباشد.

• ملاک برگزاری مسابقه در هر رده سنی شرکت حداقل 8 نفر میباشد و در صورت عدم رسیدن به حد نصاب رده مورد نظر رده سنی مذکور بازیکنان ثبت نام شده انصراف یا در یک رده بالاتر به رقابت می پردازند.

• امتیازات ورودی و جایگاه نهایی براساس Pointهای اسکواش تورز محاسبه میگردد. 

• شرکت بازیکنان دارای رنکینگ 1 تا 20 کشوری در این مسابقات میسر نمیباشد . 

• داشتن بیمه ورزشی معتبر برای کلیه بازیکنان الزامی میباشد .

• بازیکنان کمتر از 19 سال موظف به استفاده از عینک محافظ هستند .

توجه : 


الف - گروه های سنی 19 الی 30 سال و 30 الی 35 سال بایکدیگر ادغام میگردند .

ب - گروه های سنی 35 الی 45 سال و 45 الی 55 سال و 55 به بالا بایکدیگر ادغام میگردند .


ورودی مسابقات : هزینه ورودی مسابقات در تمام گروه های سنی 700.000 ریال میباشد.حامیان اسکواش تورز