نتایج مسابقات جایزه بزرگ Squash Tours اسفند 97

اسامی نفرات برتر هر گروه سنی به شرح ذیل میباشند


کمتر از 13 سال نفراول بانوان                   خانم باران محمد پور                                   کمتر از 13 سال نفر اول آقایان                    آقای آریا اهل زاده

کمتر از 13 سال نفردوم بانوان                   خانم هستی شمیرانی                                   کمتر از 13 سال نفردوم آقایان                     آقای فرزاد حق خواه

کمتر از 13 سال نفرسوم بانوان                  خانم هانیه بزرافشان                                   کمتر از 13 سال نفرسوم آقایان                    آقای ابولفضل سابقی

 

کمتر از 19 سال نفراول بانوان                   خانم پریزاد صفری                                     کمتر از 19 سال نفر اول آقایان                    آقای نیما شمیسا

کمتر از 19 سال نفردوم بانوان                   خانم مطهره عسگری آرانی                          کمتر از 19 سال نفردوم آقایان                     آقای ماهان طاهرزاده

کمتر از 19 سال نفرسوم بانوان                  خانم آوا معظمی                                          کمتر از 19 سال نفرسوم آقایان                    آقای علی پور حسین اکبریه

 

کمتر از 30 سال نفراول بانوان                   خانم فهیمه سبزیکار                                   کمتر از 35 سال نفر اول آقایان                    آقای محمد حسین مومنی

کمتر از 30 سال نفردوم بانوان                   خانم یاسمن هادی فرد                                  کمتر از 35 سال نفردوم آقایان                     آقای میلاد دوستی نوری

کمتر از 30 سال نفرسوم بانوان                  خانم شفق کیوانیان                                     کمتر از 35 سال نفرسوم آقایان                    آقای علیرضا شریفیان

 

بالاتر از 30 سال نفراول بانوان                  خانم الهام زواری                                       بالاتر از 35 سال نفر اول آقایان                   آقای محمد حسین الله یاری

بالاتر از 30 سال نفردوم بانوان                  خانم پیمانه زندی                                        بالاتر از 35 سال نفردوم آقایان                    آقای سعید شمیسا

بالاتر از 30 سال نفرسوم بانوان                 خانم نرگس همایونی                                   بالاتر از 35 سال نفرسوم آقایان                   آقای کوروش فروغاناز نکات جالب توجه حضور جناب آقای میلاد دوستی بازیکن اهل استان گلستان بود که با غلبه بر بازیکنان

بنام مقام دوم مسابقات در رده کمتر از 35 سال را به خود اختصاص داد .

تعداد 8 بازیکنان و حضور 2 مربی از خراسان جنوبی در بین شرکت کنندگان با توجه به بعد مسافت

نشان از توجه ویژه این استان به پیشرفت بازیکنان و پیدا کردن شانس بازی با بازیکنان دیگر استانها را

دارد .

لازم به ذکر است بیشترین تعداد شرکت کنندگان در رده سنی بالاتر از 35 سال ( پیشگامان اسکواش ) بوده که نشان ازفعالیت و اشتیاق این رده سنی به شرکت در مسابقات و رویدادهایی از این دست دارد. حضور بازیکنان رده سنی بالاتر از 35 سال ( پیشگامان اسکواش ) سایراستنها دردوره های بعدی باعث افتخار و اعتبارماست.

حامیان اسکواش تورز