انتخابی مسابقات تیمی استان تهران

 : مهلت ثبت نام

.رده سنی های کمتر از 9 -11-13 و 15 سال تا تاریخ 03/04/98 و رده سنی های کمتر از 17 و 19 سال تا تاریخ 10/04/98 می باشد

.علاقه مندان می توانند جهت ثبت نام از طریق سامانه  Squashtours.comاقدام نمایند

.جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 66708338 تماس حاصل فرمائید

حامیان اسکواش تورز