مسابقات و رویدادهای اخیر

مسابقات آقایان

انتخابی کشوری و دانش آموزی استان تهران کمتر از 19 سال - آقایان

شرایط برگزاری مسابقات     مسابقات با توپ دو خال زرد و بصورت دوره ای برگزار می شود. تمامی ورزشکاران می...

مسابقات بانوان

Event Test

زمانی که کاربر در پنل کاربری خود است گذینه ثبت نام در مسابقات وجود ندارد.

انتخابی کشوری و دانش آموزی استان تهران کمتر از 19 سال - بانوان

شرایط برگزاری مسابقات     مسابقات با توپ دو خال زرد و بصورت دوره ای برگزار می شود. تمامی ورزشکاران می...

انتخابی کشوری و دانش آموزی استان تهران کمتر از 17 سال - بانوان

شرایط برگزاری مسابقات     مسابقات با توپ دو خال زرد و بصورت دوره ای برگزار می شود. تمامی ورزشکاران می...

انتخابی کشوری و دانش آموزی استان تهران کمتر از 15 سال - بانوان

شرایط برگزاری مسابقات     مسابقات با توپ دو خال زرد و بصورت دوره ای برگزار می شود. تمامی ورزشکاران می...

 • 1
 • 3D7CA94A-8AE6-4A7D-BC92-9AD4FCC4FD93.png
 • ARYAN ETEMADI
 • 2
 • F80D6362-3D03-439B-A0CC-01291D114826.jpeg
 • AMIR HOSSEIN SADEGHKHANI
 • 3
 • Scan.jpg
 • NIMA SHAMISA
 • 4
 • 91E297F6-3973-4775-B85D-9C3EF4882EF0.jpeg
 • PERSHAN MIRAZIMI
 • 1
 • 34E04303-E682-4AC5-92CD-99792B55CA9B.jpeg
 • NAARGOL RAMEZANZADEH
 • 2
 • DSC_6562.JPG
 • SANA VEJDANI
 • 3
 • avatar
 • ZOHREH MORADI
 • 4
 • ۲۰۱۸۱۱۳۰_۲۰۳۸۵۹.jpg
 • ATEFEH MOHEBBI
 • 35 - 45
 • 2018-05-28 13.20.24.jpg
 • MOHAMMAD HOSSEIN ALLAHYARI
انتخابی مسابقات تیمی استان تهران

انتخابی مسابقات کشوری و دانش آموزی تیم استان تهران

ادامه مطلب
نتایج مسابقات جایزه بزرگ Squash Tours اسفند 97

نتایج مسابقات جایزه بزرگ Squash Tours اسفند 97

ادامه مطلب
گزارش خبری مسابقات جایزه بزرگ Squash Tours اسفند 97

گزارش خبری مسابقات جایزه بزرگ Squash Tours

ادامه مطلب
رونمایی از تیشرت مسابقات Squash Tours

رونمایی از تیشرت Squash Tours در مسابقات جایزه بزرگ

ادامه مطلب
آخرین نظرات
حامیان اسکواش تورز